Đại dịch và nền kinh tế của chúng ta

Cuộc khủng hoảng COVID-19 đang làm giảm đáng kể nguồn thu mà Sound Transit dựa vào để mở rộng hệ thống giao thông trong khu vực của chúng ta. Thông qua một quy trình mang tên tái điều chỉnh, Hội Đồng Quản Trị của Sound Transit sẽ nỗ lực làm việc để xác định xem sẽ cần những kế hoạch và tiến trình nào để thay đổi đối với các dự án được cử tri phê duyệt, bao gồm dự Án Mở Rộng Tuyến Đường Sắt Tacoma Dome Link do dự báo sụt giảm doanh thu. Tìm hiểu thêm về quy trình tái điều chỉnh của chúng tôi tại soundtransit.org/realignment.

Chào mừng quý vị

Khám phá những thông tin mới nhất

Cập nhật thông tin mới nhất về Dự Án Mở Rộng Tuyến Đường Sắt Tacoma Dome Link. Tìm hiểu thông tin cập nhật về tuyến đường và các vị trí nhà ga mà Sound Transit đang nghiên cứu trong từng giai đoạn dự án trong Dự Thảo Tuyên Bố Tác Động Môi Trường.

Cập nhật dự án

Dự Án Mở Rộng Tuyến Đường Sắt Tacoma Dome Link (Tacoma Dome Link Extension, TDLE) hiện đang trong giai đoạn lập kế hoạch. Quy trình đánh giá môi trường mà chúng tôi đã bắt đầu vào năm 2019 hiện vẫn đang được triển khai và chúng tôi đã phát triển một số cải tiến thiết kế dựa trên những gì chúng tôi đã tìm hiểu được cho đến nay. Hồi tháng 11 năm 2019, chúng tôi đã chia sẻ thông tin cập nhật về các vị trí đặt trạm và tuyến đường mà chúng tôi hiện đang nghiên cứu cũng như một số ý tưởng thiết kế và hình ảnh minh họa (xem nội dung nhà mở trực tuyến được lưu trữ). Các tuyến đường và nhà ga này chính thức được chỉ định là "các phương án thay thế". Trong hầu hết các dự án hành lang, Hội Đồng Quản Trị Sound Transit đã xác định một phương án thay thế là lựa chọn hàng đầu của họ, chính thức được gọi là “phương án thay thế ưu tiên” và các phương án thay thế khác cần nghiên cứu trong Dự Thảo Tuyên Bố Tác Động Môi Trường (Environmental Impact Statement, EIS).

Mùa Thu năm 2020, chúng tôi đã cập nhật về những thay đổi mới nhất trong kế hoạch của dự án, bao gồm ý tưởng thiết kế sơ bộ của trạm và các ý kiến giúp cải thiện khả năng tiếp cận các trạm. Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm tin tức cập nhật trong quá trình tiếp tục thay đổi kế hoạch.

Xe lửa đường sắt hạng nhẹ chạy trên đường ray liền kề với xa lộ.
Thời gian di chuyển giữa Tacoma và Sân Bay Sea-Tac sẽ chỉ mất 35 phút trên tuyến đường sắt hạng nhẹ Link, giúp tránh tình trạng tắc đường cao tốc trên hầu hết các tuyến đường ray trên cao.
Bản đồ cho thấy dịch vụ tương lai mà Sound Transit cung cấp. 
Dự Án Mở Rộng Tuyến Tacoma Dome Link sẽ mở rộng đường sắt hạng nhẹ trong khu vực từ Federal Way đến khu vực Nhà Ga Tacoma Dome, với các nhà ga tại Nam Federal Way, Fife, East Tacoma và Nhà Ga Tacoma Dome. Ngày phục vụ sẽ được dựa trên lịch trình trước khi bùng phát đại dịch COVID-19 và có thể thay đổi. Nhấp vào bản đồ để xem bản đồ PDF cỡ lớn nhất.

Ngày phục vụ sẽ dựa trên lịch trình trước khi bùng phát đại dịch COVID-19 và có thể thay đổi. Nhấn vào đây để phóng to bản đồ.

Đánh Giá Môi Trường 101

Chúng tôi hiện đang trong quá trình phân tích dự án TDLE thông qua một bản đánh giá chi tiết mang tên Dự Thảo Tuyên Bố Tác Động Môi Trường. Để bắt đầu quy trình EIS, Hội Đồng Quản Trị Sound Transit sẽ lựa chọn các tuyến đường và vị trí nhà ga mà chúng tôi cần nghiên cứu và chính thức đặt tên cho chúng là “các phương án thay thế”. Trong hầu hết dự án hành lang, Hội Đồng Quản Trị đã xác định một phương án thay thế là lựa chọn hàng đầu của họ, chính thức được gọi là “phương án thay thế ưu tiên” và các phương án thay thế khác cần nghiên cứu.

EIS sẽ tiến hành phân tích và lập tài liệu về tất cả các phương án thay thế này và những tác động tiềm ẩn của chúng đối với môi trường tự nhiên và môi trường xây dựng, đồng thời xác định các cách để giảm thiểu những tác động không thể tránh khỏi. Thông qua quy trình này, chúng tôi sẽ xem xét những yếu tố như mức độ tác động đến tài nguyên lịch sử và văn hóa, tài sản dân cư, doanh nghiệp, cộng đồng, nền kinh tế địa phương và các nguồn lực khác.

Quý vị cần thêm thông tin ngay bây giờ?

Vui lòng truy cập vào trang web dự án của chúng tôi để biết thêm về thông tin cơ bản và các nguồn lực. Đăng ký theo dõi cập nhật qua email để nhận được tất cả tin tức mới nhất khi TDLE được triển khai.

Quý vị có thắc mắc hoặc muốn lên lịch một cuộc họp ngắn với một thành viên của nhóm dự án?

Liên hệ với chúng tôi qua

Email: tdlink@soundtransit.org

Điện thoại: 206-398-5453

South Federal Way

South Federal Way

Tìm hiểu những gì chúng tôi đang nghiên cứu tại đoạn khu vực Nam Federal Way

Tình hình của tuyến Nam Federal Way và các phương án thay thế cho nhà ga

Chúng tôi đang nghiên cứu các phương án thay thế sau đây tại Đoạn Khu Vực Nam Federal Way:

Điểm khởi đầu của đoạn Mở Rộng Tuyến Tacoma Dome Link nằm ở cuối đoạn Mở Rộng Tuyến Federal Way link, tại Trung Tâm Chuyển Tiếp Federal Way (Federal Way Transit Center). Từ điểm này, tuyến đường theo Phương Án Ưu Tiên của Ban Quản Trị Sound Transit, SF Enchanted Parkway Được Ưu Tiên, sẽ uốn cong dần để chạy dọc bên cạnh đường hành lang I-5. Sau khi vượt qua phía trên S 344th Street, tuyến đường trên cao sẽ chạy qua một số tòa nhà thương mại trước khi vượt qua phía trên S 348th Street. Sau đó, tuyến này sẽ vượt qua phía trên Enchanted Parkway để đi qua Trạm SF Enchanted Parkway, Phương Án Ưu Tiên của Ban Quản Trị, trở thành tuyến trên cao ở Enchanted Parkway và S 352nd Street. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu Phương Án Trạm SF 352nd Span, được gọi là phương án trạm
Cận cảnh khu vực nhà ga Nam Federal Way>

Tuyến

 • (Ưu tiên) SF Enchanted Parkway
 • SF I-5
 • Phương Án Thiết Kế SF

Nhà ga

 • Nhà Ga SF Enchanted Parkway
 • Phương Án Nhà Ga SF 352nd Span
 • Nhà Ga SF I-5
Bản đồ vệ tinh của tuyến Nam Federal Way và các phương án thay thế cho nhà ga. Tuyến thay thế ưu tiên chạy dọc Enchanted Parkway S với các nhà ga thay thế tại Enchanted Parkway S và S 352nd St. Tuyến thay thế khác chạy liền kề I-5 với nhà ga thay thế gần S 356th St. Nhấp vào bản đồ để xem bản đồ PDF cỡ lớn nhất.
Chúng tôi đang nghiên cứu các giải pháp thay thế cho nhà ga và tuyến Nam Federal Way này trong Dự Thảo EIS. Nhấn vào ảnh để xem bản đồ đoạn khu vực Nam Federal Way được phóng to.

Fife

Fife

Tìm hiểu những gì chúng tôi đang nghiên cứu tại đoạn khu vực Fife

Tình hình của tuyến Fife và các phương án thay thế cho nhà ga

Chúng tôi đang nghiên cứu các phương án thay thế sau đây tại Đoạn Khu Vực Fife:

Sau khi đi ra khỏi Federal Way, tuyến đường theo Phương Án Ưu Tiên của Ban Quản Trị Sound Transit, phương án Fife Ưu Tiên, chạy theo I-5 cho đến khi bắt đầu uốn cong dần tại Porter Way để nhanh chóng chạy thẳng rồi vượt qua phía trên Xa Lộ Tiểu Bang (State Route, SR) 99, còn được gọi là Pacific Highway East. Tiếp đó, tuyến đường này uốn cong về hướng Tây Bắc, sau đó chạy theo hướng Đông - Tây, nằm ngay phía Nam của đường 12th Street East. Sau đó, tuyến đường này đi vào Trạm Fife trên cao ở phía Tây đường 59th Avenue East. Trạm Fife là Trạm duy nhất mà chúng tôi đang nghiên cứu ở Fife. Chúng tôi đang nghiên cứu ba phương án tuyến đường chạy ra từ trạm và hướng về phía Tây. Tuyến đường trên cao Fife Pacific Highway đi ra khỏi trạm, hướng về phía Tây và vượt qua phía trên đường 54th Avenue East trước khi vượt qua và chuyển dần thành phần phía Nam của Pacific Highway gần Willow Road. Tuyến đường trên cao tiếp tục chạy dọc bên phía Nam của Pacific Highway cho đến khi giao với 34th Avenue East và chuyển thành chiều Nam - Bắc của I-5 trên đường hướng về đoạn Tacoma của dự án.
Chúng tôi cũng đang nghiên cứu một tuyến đường được gọi là Fife Median. Tuyến đường này cũng tương tự như tuyến Fife Pacific Highway; tuy nhiên, nó lại đi lên trên cao theo dải phân cách của Pacific Highway cho đến khi giao với 34th Avenue East. Đây cũng là nơi tuyến đường này chuyển thành chiều Nam - Bắc của I-5 trên đường hướng về đoạn Tacoma của dự án.Cuối cùng, chúng tôi đang nghiên cứu tuyến đường Fife I-5. Tuyến đường này đi ra khỏi Trạm Fife và hướng về phía Tây, vượt qua phía trên 54th Avenue East và đổi hướng về phía Nam, vượt qua phía trên Pacific Highway để uốn cong dần, sau đó nhập vào phần đường phía Bắc của I-5 trên đường hướng về đoạn Tacoma của dự án. Các tuyến đường theo tất cả các phương án này đều quy về tuyến đường theo phương án ưu tiên vượt Sông Puyallup, trên đường đến Tacoma.
Xem xét kỹ hơn khu vực xung quanh Nhà Ga Fife

Tuyến

 • Ưu tiên phương án thay thế cho Fife
 • Xa Lộ Pacific tại Fife
 • I-5 tại Fife
 • Trung Tâm Fife

Nhà ga

 • Nhà Ga Fife
Bản đồ vệ tinh của tuyến Fife và các phương án thay thế cho nhà ga. Nhấp vào bản đồ để xem bản đồ PDF cỡ lớn nhất.
Chúng tôi đang nghiên cứu các giải pháp thay thế cho nhà ga và tuyến Fife này

Portland Avenue

Tìm hiểu những gì chúng tôi đang nghiên cứu trong khu vực nhà ga Đại Lộ Portland trên đoạn Tacoma

Tình hình của tuyến Đại Lộ Portland và các phương án thay thế cho nhà ga

Đoạn Tacoma của dự án sẽ có hai nhà ga: trên Đại Lộ Portland và Tacoma Dome. Chúng tôi đang nghiên cứu các phương án thay thế sau đây tại khu vực Đại Lộ Portland:

Representative map of Portland Avenue route and station alternatives. The preferred route alternative passes through a station alternative located between Portland Ave E and E Bay St. A second station alternative spans the road of Portland Ave E and is adjacent to Sound Transit Sounder tracks. Click map to view a full-size PDF map.
Cận cảnh khu vực nhà ga Đại Lộ Portland.

Tuyến

 • (Ưu tiên) 25th Street-West, Tacoma
 • Phương Án Thiết Kế Đại Lộ Portland

Nhà ga

 • Nhà Ga Đại Lộ Portland
 • Phương Án Nhà Ga Trên Cầu Vượt Đại Lộ Portland
Bản đồ vệ tinh của tuyến Tacoma Dome và các phương án thay thế cho nhà ga. Phía Tây Tacoma có hai nhà ga thay thế được xem xét trên Portland Ave E. Tacoma Dome có bốn nhà ga thay thế được xem xét. E 25th St – Phía Tây là tuyến thay thế ưu tiên. Nhấp vào bản đồ để xem bản đồ PDF cỡ lớn nhất.
Chúng tôi đang nghiên cứu các giải pháp thay thế cho nhà ga và tuyến Đại Lộ Portland này trong Dự Thảo EIS. Nhấn vào ảnh để xem bản đồ đoạn khu vực Tacoma được phóng to.

Tacoma Dome

Tacoma Dome

Tìm hiểu những gì chúng tôi đang nghiên cứu trong khu vực nhà ga Tacoma Dome trên đoạn Tacoma

Tình hình của tuyến Tacoma Dome và các phương án thay thế cho nhà ga

Đoạn Tacoma của dự án sẽ có hai nhà ga: trên Đại Lộ Portland và Đấu Trường Tacoma Dome. Chúng tôi đang nghiên cứu các phương án thay thế sau đây tại khu vực Tacoma Dome:

Tuyến đường theo Phương Án Ưu Tiên của Ban Quản Trị Sound Transit, được gọi là tuyến Tacoma 25th Street – West, đi ra khỏi Trạm Portland Avenue, chạy về phía Tây và vượt qua phía trên các tuyến đường ray của Sounder và East L Street, tiếp tục đi trên cao và vượt qua phía trên East 25th Street, sau đó đi vào Trạm Tacoma 25th Street – West cũng ở trên cao, nằm giữa East G và East D Street, liền kề nhà để xe ngoại vi của trạm trung chuyển trên E 25th Street.
Chúng tôi cũng đang nghiên cứu một tuyến đường được gọi là Tacoma 25th Street-East, cũng đi ra từ Trạm Portland Avenue và hướng về phía Tây, vượt qua phía trên các tuyến đường ray của Sounder và East L Street và tiếp tục đi trên cao, vượt qua East 25th Street. Tuyến đường này đi vào Trạm Tacoma 25th Street-East trên cao, nằm trên East 25th Street, ngay ở phía Đông của East G Street.
Một tuyến đường khác mà chúng tôi đang nghiên cứu là Tacoma 26th Street. Tuyến này đi ra từ Trạm Portland Avenue và hướng về phía Tây, chạy dọc theo các tuyến đường ray Sounder, vượt qua phía trên East L Street, sau đó cong dần về phía Nam để vượt qua phía trên East 26th Street, tại đây nó đi vào Trạm Tacoma 26th Street ở trên cao, nằm trên giao lộ giữa East D Street và East 26th Street. Trạm này sẽ nối hai bên giao lộ với cửa vào ở cả hai bên đường.
Cuối cùng, chúng tôi đang nghiên cứu một tuyến đường gọi là Tacoma Close to Sounder. Tuyến đường này chạy ra từ Trạm Portland Avenue và nhập vào phần đường phía Nam của hành lang xe lửa Sounder. Tuyến đường này chạy bên dưới East L Street, sau đó vượt qua phía trên các tuyến đường ray Sounder và nhập vào Trạm Tacoma Close to Sounder trên cao, nằm bên trong phần diện tích phía Đông của Quảng Trường Freighthouse ở phía Tây đường East G Street.
Xem xét kỹ hơn khu vực xung quanh Nhà Ga Tacoma Dome

Tuyến

 • (Ưu tiên) 25th Street-West, Tacoma
 • Khu Vực Gần Sounder tại Tacoma
 • 25th Street-East tại Tacoma
 • 26th Street tại Tacoma

Nhà ga

 • Nhà Ga 25th Street-West tại Tacoma
 • Nhà Ga Gần Sounder tại Tacoma
 • Nhà Ga 25th Street-East tại Tacoma
 • Nhà Ga 26th Street tại Tacoma
Bản đồ vệ tinh của tuyến Tacoma Dome và các phương án thay thế cho nhà ga. Phía Tây Tacoma có hai nhà ga thay thế được xem xét trên Portland Ave E. Tacoma Dome có bốn nhà ga thay thế được xem xét. E 25th St – Phía Tây là tuyến thay thế ưu tiên. Nhấp vào bản đồ để xem bản đồ PDF cỡ lớn nhất.
Chúng tôi đang nghiên cứu các giải pháp thay thế cho nhà ga và tuyến Tacoma Dome này trong Dự Thảo EIS. Nhấn vào ảnh để xem bản đồ đoạn khu vực Tacoma được phóng to.

Các bước tiếp theo

Các bước tiếp theo

Tìm hiểu thêm về Dự Thảo EIS sắp tới

Tuyên Bố Tác Động Môi Trường, viết tắt là EIS, sẽ cung cấp cho các cơ quan, bộ lạc và cộng đồng những hiểu biết về các tác động tiềm ẩn của dự án đối với môi trường tự nhiên và môi trường xây dựng, đồng thời giúp xác định các cách để giảm thiểu những tác động không thể tránh khỏi. Thông qua quy trình này, chúng tôi sẽ phân tích từng phương án thay thế và thiết kế, xem xét những yếu tố như mức độ tác động đến tài nguyên lịch sử và văn hóa, tài sản dân cư, doanh nghiệp, cộng đồng, nền kinh tế địa phương và các nguồn lực khác.

Dự án hiện đang xem xét vấn đề về môi trường. Trong tương lai gần, chúng tôi dự kiến sẽ công bố bản Dự Thảo EIS, tại thời điểm đó, chúng tôi cũng sẽ mời công chúng, các cơ quan và bộ lạc đóng góp ý kiến chính thức.

Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành công bố EIS Chính Thức, bao gồm các cập nhật nếu cần thiết, đánh giá thêm về các phương án thay thế ưu tiên đã được Hội Đồng Quản Trị xác định sau khi nhận được các nhận xét về Dự Thảo EIS và những phương án thay thế khác đã được xem xét trong Dự Thảo EIS. EIS Chính Thức cũng sẽ bao gồm các ý kiến phản hồi về tất cả nhận xét của công chúng, cơ quan và bộ lạc đã được gửi trong Dự Thảo EIS.

Sau khi công bố EIS Chính Thức, Hội Đồng Quản Trị Sound Transit sẽ lựa chọn dự án cần xây dựng, thông qua các phân tích trong EIS và nhận xét của công chúng, bộ lạc và các cơ quan.

Một phụ nữ và những người đàn ông cúi người trên bãi cỏ cao để đo đất.
Để tìm hiểu thêm về các loại hình hoạt động thực địa khác nhau mà chúng tôi có thể tiến hành trong khu vực của quý vị, hãy xem tờ thông tin của chúng tôi.